Bốn loạt sản phẩm

time

Mảnh thời gian

Bao gồm đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, đồng hồ tắm, đồng hồ chiếu, đồng hồ radio, đồng hồ du lịch, đồng hồ kim vv;

Time Pieces
weather

Trạm thời tiết

Bao gồm trạm thời tiết cơ bản, trạm thời tiết màu, trạm thời tiết đa kênh, máy đo chạy, v.v ...;

Weather Station
weather

Nhiệt ẩm kế

Bao gồm nhiệt ẩm kế cơ bản, trạm nhiệt ẩm không dây, nhiệt ẩm kế IN & OUT, v.v ...;

Thermo-hygrometer:
weather

Nhiệt kế thực phẩm

Bao gồm nhiệt kế thực phẩm không gập lại được và nhiệt kế thực phẩm có thể gấp lại.

Food thermometer